cartoon xxx
cartoon network porn
cartoon porn tube

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Oznam

Oznámenie o habilitačných prednáškach Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje, že
28. júna 2017 o 10.00 hod.
v Koncertnej sále Fakulty múzických umení sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Zuzany Bouřovej, Ph.D., ArtD. v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie na tému Psychofyziologická problematika interpretácie.
Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje, že 28. júna 2017 o 11.30 hod. v Koncertnej sále Fakulty múzických umení sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. art. Adama Marca, ArtD. v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie na tému Súčasná slovenská gitarová tvorba.

 

porno rokettube escort