cartoon porn vids
cartoon porn tube
cartoon porn movies

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Výberové konanie

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení
Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta


asistent -  v špecializácii korepetítor

 

Kritériá fakulty:

ukončené vysokoškolské vzdelanie, prax v oblasti klavírnej spolupráce
Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a prehľadom umeleckej činnosti zasielajte do 29. 01. 2018   na adresu:

Akadémia umení
Fakulta múzických umení
Ul. Jána Kollára 22
974 01 Banská Bystrica

 

porno rokettube escort