cartoon porn vids
cartoon xxx
lesbian cartoon porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Rozhodnutie prijímacej komisie FMU

Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
Rozhodnutie prijímacej komisie FMU o prijatí a neprijatí na štúdium bakalárskeho študijného programu v akademickom roku 2018/2019.
Študijný odbor: Hudobné umenie Študijný program: Interpretačné umenie, Kompozícia

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18IUD/1

25

Vyhovel

Prijatý

18IUD/3

17

Nevyhovel

Neprijatý

18IUD/4

21

Vyhovel

Prijatý

18IUD/5

27

Vyhovel

Prijatý

18IUD/6

27

Vyhovel

Prijatý

18IUD/7

23

Vyhovel

Prijatý

18IUD/8

16

Nevyhovel

Neprijatý

18IUD/9

20

Vyhovel

Prijatý

18IUD/10

10

Nevyhovel

Neprijatý

18IUD/13

22

Vyhovel

Prijatý

18IUD/15

25

Vyhovel

Prijatý

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18MS/1

27,1

Vyhovel

Prijatý

18MS/6

25,8

Vyhovel

Prijatý

18MS/15

24,6

Vyhovel

Prijatý

18MS/11

24,6

Vyhovel

Prijatý

18MS/10

22,6

Vyhovel

Prijatý

18MS/5

20,5

Vyhovel

Prijatý

18MS/8

19,8

Vyhovel

Prijatý

18MS/12

19,6

Vyhovel

Prijatý

18MS/7

19,1

Vyhovel

Prijatý

18MS/14

19,1

Vyhovel

Prijatý

18MS/3

19,1

Vyhovel

Prijatý

18MS/13

12,1

Nevyhovel

Neprijatý

18MS/9

8,6

Nevyhovel

Neprijatý

18MS/4

8,3

Nevyhovel

Neprijatý

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18IUS/1

24

Vyhovel

Prijatý

18IUS/2

26

Vyhovel

Prijatý

18IUS/3

25

Vyhovel

Prijatý

18IUS/4

24

Vyhovel

Prijatý

18IUS/5

25

Vyhovel

Prijatý

18IUS/7

26

Vyhovel

Prijatý

18IUS/12

24

Vyhovel

Prijatý

18IUS/14

26

Vyhovel

Prijatý

18IUS/15

24

Vyhovel

Prijatý

 

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18VI/8

31

Vyhovel

Prijatý

18VI/6

29

Vyhovel

Prijatý

18VI/1

28

Vyhovel

Prijatý

18VI/5

26

Vyhovel

Prijatý

18VI/7

26

Vyhovel

Prijatý

18VI/9

25

Vyhovel

Prijatý

18VI/2

24

Vyhovel

Prijatý

18VI/3

17

Nevyhovel

Neprijatý

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18IUK/1

21

Vyhovel

Prijatý

18IUK/4

24

Vyhovel

Prijatý

18IUK/6

20

Vyhovel

Prijatý

18IUK/7

24

Vyhovel

Prijatý

18IUK/9

24

Vyhovel

Prijatý

18IUK/10

23

Vyhovel

Prijatý

18IUK/11

27

Vyhovel

Prijatý

18IUK/12

23

Vyhovel

Prijatý

18IUK/13

26

Vyhovel

Prijatý

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18K/1

28

Vyhovel

Prijatý

18K/4

30

Vyhovel

Prijatý

18K/6

22

Vyhovel

Prijatý 

porno rokettube escort