cartoon xxx
cartoon porn vids
cartoon porn tube

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka Dokumenty a tlačivá Habilitačné a inauguračné konanie Habilitačné konanie Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
Habilitačné konanie Mgr. art. Adam Marec, ArtD.

Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
odborný asistent na Katedre orchestrálnych nástrojov
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky

Habilitačná komisia:
prof. PaedDr. Mgr. et Mgr. art. Vojtech Didi – FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok
prof. Ján Slávik, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta v Bratislave

Oponenti:
doc. Mgr. art. et Mgr. Ján Labant, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD. – Bartók Béla Institute of Music, University of Miskolc

Posudky oponentov:
doc. Mgr. art. et Mgr. Ján Labant, ArtD.
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD.

Návrh habilitačnej komisie
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici Rozhodnutie UaVR FMU AU

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania
a) oznámenie o prerušení/zastavení habilitačného konania
b) ukončenie habilitačného konania

 

porno rokettube escort