lesbian cartoon porn
cartoon porn games
adult cartoons

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka Dokumenty a tlačivá Habilitačné a inauguračné konanie Habilitačné konanie Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.
Habilitačné konanie Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.

Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.
odborná asistentka na Katedre orchestrálnych nástrojov
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky

Habilitačná komisia:
prof. PaedDr. Mgr. et Mgr. art. Vojtech Didi – FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD. – Bartók Béla Institute of Music, University of Miskolc

Oponenti:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. – FMU AU Banská Bystrica
prof. Ján Slávik, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta v Bratislave
Mgr. Václav Horák – Konzervatórium v Brne

Posudky oponentov:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
prof. Ján Slávik, ArtD.
Mgr. Václav Horák

Návrh habilitačnej komisie Návrh
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici Rozhodnutie UaVR FMU AU

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania

a) oznámenie o prerušení/zastavení habilitačného konania
b) ukončenie habilitačného konania

 

porno rokettube escort