Horizonty umenia

Horizonty umenia

Horizons of Art 8

Dear colleagues,
We hereby cordially invite you to join us at the eighth International Web Conference Horizons of Art 8 / Horizonty umenia 8 organized by FMU AU and The OZ Koncertné združenie pri FMU AU in Banska Bystrica (Slovakia) in September 2021.

Read more


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU