porn cartoons
famous cartoon porn
cartoon porn vids

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka Fakulta O fakulte
O fakulte

Umelecko-vedecký a vzdelávací profil Fakulty múzických umení

Fakulta muzických umení (FMU) zabezpečuje vzdelávanie a výchovu profesionálnych koncertných umelcov – sólistov, komorných a orchestrálnych hráčov, koncertných i operných spevákov (sólistov i zboristov), skladateľov a zborových dirigentov v dvoch stupňoch bakalárskeho a magisterského štúdia a od  roku 2006 poskytuje vzdelanie v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania - doktorandské štúdium.

Súčasťou umelecko-vzdelávacieho procesu je pravidelné koncertné účinkovanie študentov i pedagógov v rámci interných (na pôde FMU) a externých koncertných podujatí doma i v zahraničí. K hlavným zámerom školy patrí zvyšovanie kvality umelecko-vzdelávacieho procesu, ku ktorému výraznou mierou prispieva systematický výskum a vývoj v oblasti umenia a vedy a vedecko-výskumná činnosť pokračujúcich medzinárodných programov, spoločné organizovanie letných kurzov, workshopov, masterclassov, praktických seminárov, súťaží, vedeckých a umeleckých seminárov, konferencií a sympózií.

Cieľom Fakulty múzických umení je vytvorenie tvorivého priestoru pre komplexný rozvoj umeleckej osobnosti s dôrazom na humánne a intelektuálne vyspelý postoj umelca v súčasnej spoločnosti. Jednotlivé študijné programy sú zamerané na rozvíjanie samostatnej umeleckej tvorivosti, na schopnosť invenčného a jedinečného myslenia, výsledkom ktorého sú umelecké výkony, dosahujúce medzinárodnú úroveň.

Zahraničná spolupráca FMU patrí k prioritným zámerom, je systematicky pripravovaná a rozvíjaná aj vzhľadom na dlhodobý zámer fakulty, ktorý bol vypracovaný v roku 2010.

Už v predchádzajúcich rokoch fakulta nadviazala spoluprácu s viacerými umeleckými a kultúrnymi inštitúciami z viacerých krajín Európy a zámoria a od akademického roku 2004/2005 úspešne realizuje mobility študentov a pedagógov v rámci programu SOCRATES/ERASMUS.

 

porno rokettube escort