lesbian cartoon porn
cartoon xxx
porn cartoons

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka Prijímacie konanie Témy dizertačných prác

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC rok 2017/2018


DODATOČNÁ TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Dekanka Fakulty múzických umení AU v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie pre 3. stupeň  vysokoškolského štúdia  – doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018

v študijnom odbore: Hudobné umenie
študijný program: Interpretačné umenie a Kompozícia
v dennej a v externej forme štúdia

Termín podania prihlášok: do 31. mája 2017
Termín prijímacích skúšok: 30. jún 2017 (zmena termínu vyhradená)

Externá forma štúdia – študijný program Interpretačné umenie
Školiteľka: doc. Eva Cáhová, ArtD. – klavír
Téma: Klavírna sonáta v diele Sergeja Prokofjeva

 

porno rokettube escort