• HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:    09:00 - 10:30

  UTOROK:         
  09:00 - 10:30

  STREDA:          
  09:00 - 10:30
                            13:00 - 15:00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Fakulty múzických umení AU BB

Vážení členovia akademickej obce fakuty,
v zmysle čl. 11 Štatútu Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej v texte len „FMU AU BB“) a Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMU AU BB čl. 13, Akademický senát FMU AU BB vyhlasuje voľby kandidáta na dekana FMU AU BB, ktoré sa uskutočnia prezenčnou/online metódou (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie) dňa 20.10.2021.

Vyhlásenie volieb kandidátov na dekana FMU AU BB
Oznámenie volebnej komisie AS FMU AU BB
Zloženie volebnej komisie 
Zoznam členov zamestnaneckej obce FMU AU BB

 

 


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in