Udalosti

03 - 05 dec

VOĽBY do Akademického senátu AU - 2018 - 2022 08:00 - 14:00 Akadémia Umení v Banskej Bystrici ( Academy of Arts, Banska Bystrica ), Banská Bystrica, Slovakia

03 - 03 dec

Koncert študentov Katedry vokálnej interpretácie 16:30 - 18:00 Fakulta múzických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

04 - 04 dec

Koncert študentov Katedry vokálnej interpretácie 16:30 - 18:00 Fakulta múzických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Výsledky prijímacích skúšok doktorandské štúdium 2018/2019

Kód študenta Rozhodnutie skúšobnej komisie Rozhodnutie prijímacej komisie
1EVIT18 vyhovel prijatý
2EVIB18 vyhovel prijatý
3DFK18 vyhovel neprijatý
4DFK18 vyhovel prijatý
5DVB18 vyhovel neprijatý
6DKL18 vyhovel prijatý
7DVB18 vyhovel prijatý
8EDS18 vyhovel prijatý
9EVIT18 vyhovel prijatý
10EVIB18 vyhovel prijatý
11EVIH18 vyhovel prijatý
12EVIB18 vyhovel prijatý
3EKL18 vyhovel prijatý
14EGM18 vyhovel prijatý
15EVIH18 vyhovel prijatý
16EGL18 vyhovel prijatý

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in