Udalosti

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

ZRUŠENÝ/ Medzinárodný festival InterComp

2020Intercomp

Medzinárodný festival InterComp ponúka širokú škálu umeleckých aktivít - festivalové koncerty, prednášky a interpretačné kurzy - workshopy reflektujúce spojenie a analógie interpretácie a hudobnej tvorby. Cieľom projektu je podpora tvorby, šírenia a propagácie slovenskej hudby na domácej pôde aj v medzinárodnom kontexte. Predmetom odborných kurzov ale aj praktických workshopov bude zameranie na hudobnú interpretáciu a kompozíciu v kontexte s tvorbou celosvetovou, s akcentom na problematiku pôvodnej slovenskej tvorby. Participujúci hudobní skladatelia a interpreti sú členmi mnohých odborných komisií, združení a významným podielom ovplyvňujú rozvíjanie hudobného diania na Slovensku. V prvom ročníku festivalu sme sa zamerali predovšetkým na prácu s deťmi - hlavnou témou kurzov bude mladý interpret. Dôležitou súčasťou festivalu sú koncertné vystúpenia študentov FMU AU v BB, renomovaných pedagógov tejto školy , ale aj vystúpenia zahraničných umelcov.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in