Udalosti

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Výučba v období šírenia nákazy koronavírusom COVID -19 na FMU

Prednášky elektronickou formou. Harmonogram klik na link.
https://www.aku.sk/sk/studiumsk/informacie/prednasky-elektronickou-formou.html


Orchestrálna výučba bude v období k eliminácii prenosu a šírenia nákazy koronavírusom COVID -19 na FMU prebiehať  formou samoštúdia.
Predpísaná hudobná literatúra:
 
G. F. Händel: Príchod Kráľovnej zo Sáby
A. Vivaldi: Koncert  pre dve trúbky a orchester C dur
T. Albinoni: Koncert  pre hoboj a orchester  d mol
K. Stamitz: Koncert  pre violu a orchester  D dur
S. Mercadante: Koncert pre flautu a orchester D dur
G. Rossini: Barbier zo Sevilly - Sinfonia
W. A. Mozart: Don Giovanni

Výučba predmetu Zborová vokálna prax bude v období k eliminácii prenosu a šírenia nákazy koronavírusom COVID -19 na FMU prebiehať formou samoštúdia.
Predpísaná hudobná literatúra:

J. Dadap: Alelluia
G. Croce: O vos omnes
A. Dvořák: Napadly písne
J. Dadap: Alelluia
D. Georgy - Bárdosz: Eli! Eli!
I. Hrušovský: Keď ja pójďem
St.St. Mokranjac: Opelo
St.St. Mokranjac: Tebe pojem


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in