Udalosti

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Nové informácie o štúdiu počas prerušenia prezenčnej formy vyučovania.

- Sú pripravené legislatívne zmeny, teda návrh novely zákona o vysokých školách v niektorých paragrafoch, ktoré súvisia s momentálnou situáciou.

Sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva: V priebehu budúceho týždňa pripraví ešte návrh úpravy niektorých vykonávacích predpisov (predpokladáme ministerskú vyhlášku o kreditovom systéme štúdia a vyhlášku upravujúcu záverečné práce).

Vybraná časť z pripraveného návrhu novely: V čase krízovej situácie možno vykonať štátnu skúšku, obhajobu práce, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, ak to technické podmienky vysokej školy alebo fakulty umožňujú.

- Vedenie Fakulty múzických umení intenzívne pripravuje všetky nové zmeny, ktoré sa týkajú štúdia, ukončenia akademického roka, priebehu a forme štátnych skúšok, umeleckých výkonov a obhajobách. Po vypracovaní Vás ihneď budeme informovať mailom i zverejnením na web stránke FMU.

- Prijímacie konanie magisterské štúdium na akademický rok 2020/21 pre uchádzačov z iných vysokých škôl (nevzťahuje sa na absolventov bc z FMU) talentová skúška sa uskutoční formou videonahrávky. Informácie zašle študijné oddelenie prihláseným uchádzačom mailom.

- Prezenčná forma výučby na všetkých stupňoch štúdia je prerušená a pedagogický proces sa uskutočňuje dištančnou formou, alebo inými vhodnými metódami. Riadite sa podľa pokynov vedúcich katedier a pedagógov, ktorí vám elektronickou formou zasielajú informácie a pokyny.

Absolventi bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia
Zmeny v harmonograme akademického roka - termíny na letný semester sa rušia. Budú posunuté a aktualizované včas podľa vývoja situácie s pandémiou a podľa pokynov MŠ SR a krízového štábu Akadémie umení v spolupráci s vedením fakulty.

Študentom už boli oznámené v info z 12. 3., že do 9. 4. 2020 musia zaslať vypísanú Licenčnú zmluvu pre Akademickú knižnicu AU na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a doktorandi Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Budúci absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia dostali informácie e-mailom dňa 12. 3. 2020 o odovzdávaní záverečných prác elektronickou formou do 27. 4. 2020. Termín v ktorom budete odovzdávať 2 ks zviazané ZP vám oznámime včas. Prosím neposielajte poštou.
Táto informácia rovnako platí aj pre študentov doktorandského štúdia .

Práca musí byť schválená vedúcim práce alebo školiteľom a skontrolované formálne záležitosti PhDr. M. Glockovou. Následne záverečnú prácu zašlete elektronickou formou na mail adresu študijného oddelenia vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text vo Worde, bez zabezpečenia heslom. Do systému AiS2 údaje o práci (metadáta), ako aj samotnú prácu vloží študijné oddelenie a referát pre doktorandské štúdium a odošle do CRZP.

Dizertačné práce doktorandi zasielajú elektronicky na e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Po 27. 4. 2020 budú všetky záverečné práce exportované do Centrálneho registra a po spracovaní vygenerovaná kontrola originality práce. Dôrazne vás žiadame o dodržanie termínu.
Ďalšie aktuálne informácie a termíny vám oznámime, zatiaľ prajeme príjemný týždeň a veľa zdravia.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in