Udalosti

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

OZNAM O UKONČENÍ PREDMETOV V LETNOM SEMESTRI 2019/2020 zo dňa 16.4.2020

Predmety vo všetkých ročníkoch Bc. a Mgr. štúdia bez štátnej záverečnej skúšky ukončia príslušní pedagógovia konkrétneho predmetu individuálne na základe požiadaviek oznámených študentom.

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Bc. a Mgr. štúdium sa budú realizovať dištančnou formou.

TERMÍNY:

 1. do 27. apríla 2020 – korepetítori dajú k dispozícii študentom zvukové nahrávky klavírneho sprievodu skladieb (skladby určí pedagóg hlavného predmetu po dohovore s korepetítorom).
 2. do 27. apríla 2020 – študenti odovzdajú písomné záverečné práce online.
 3. do 15. mája 2020 – študenti pošlú link na kompletnú nahrávku výkonu vedúcemu príslušnej katedry. Vedúci dá nahrávky k dispozícii oponentom.
 4. do 26. mája 2020 – oponenti vypracujú v skrátenom termíne posudky.
 5. po schválení pedagóga môže byť výkon (alebo jeho časť) nahradený relevantným verejným umeleckým výstupom doloženým video-nahrávkou.
 6. návrh na organizáciu ŠZS z Dejín hudby a Teórie hudby pripraví PhDr. Mária Glocková, PhD. a doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

a) dizertačná skúška:
- umelecké výkony musia byť zrealizované do 15. augusta 2020
- nahraté DVD + program poslať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - ktorá prepošle DVD oponentom, aby vypracovali posudok

Dizertačná skúška sa uskutoční 26. augusta 2020.
b) obhajoba dizertačnej práce
- umelecké výkony uskutočniť do 15. augusta 2020
- nahraté DVD + program poslať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - ktorá prepošle DVD oponentom za účelom vypracovania posudkov

Obhajoba dizertačnej práce a umeleckého výkonu sa uskutoční 25. augusta 2020

Schválilo: kolégium dekana FMU AU dňa 16.4.2020
odborová komisia doktorandského štúdia FMU AU dňa 16.4.2020 

POŽIADAVKY K UKONČENIU PREDMETOV k 14.4.2020:
Katedra klávesových nástrojov
Katedra kompozície a dirigovania zboru
KON- strunové nástroje
Katedra teoretických predmetov
Katedra vokálnej interpretácie
Katedra klávesových nástrojov, Katedra korepetícií
Subkatedra dychových nástrojov


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in