• HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:    09:00 - 10:30

  UTOROK:         
  09:00 - 10:30

  STREDA:          
  09:00 - 10:30
                            13:00 - 15:00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Príkaz dekana č. 1/2021

V súvslosti s postupným uvoľnovaním opatrení proti zamedzeniu šírenia víruisu COVID-19, vydáva dekan FMU AU Príkaz dekana č. 1/2021, ktorý dopĺňa Príkaz rektora č. 2/2021. Všetky ustanovenia Príkazu rektora č. 2/2021 sú aplikované paralelne s Príkazom dekana č. 1/2021.

Príkaz dekana č. 1/2021


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in