• HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:    09:00 - 10:30

  UTOROK:         
  09:00 - 10:30

  STREDA:          
  09:00 - 10:00 → sociálne 
                                                       štipendium
                            13:00 - 15:00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS2

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Voľby do Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici

volby do AS AU 2022Volebná komisia Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len "FMU AU BB") pre voľby do Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len "AS AU BB"), ktoré sa budú konať v dňoch 5. 12. - 7. 12. 2022, v súlade so Zásadami volieb do AS AU BB zverejňuje

▪ Vyhlásenie volieb do AS AU BB
 Čas konania volieb do AS AU BB
  Harmonogram volieb do AS AU BB na FMU AU BB
  Zoznam zamestnaneckej časti akademickej obce FMU AU BB
  Zoznam študentskej časti akademickej obce FMU AU BB

Log in