Disciplinárna komisia pre študentov

Disciplinárna komisia pre študentov

Disciplinárna komisia Fakulty múzických umení pre študentov sa v zmysle čl. 38 ods. (10) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici zrušuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici 18. júla 2022.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in