Výberové konanie

Výsledné poradie uchádzačov z výberového konania

Fakulta múzických umení AU BB zverejňuje výsledné poradie uchádzačov, ktorí splnili podmienky a boli zaradení do výberového konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Fakulte múzických umení AU BB konaného 7. a 8. septembra 2021.

Výsledné poradie uchádzačov z výberového konania 7. a 8.9.2021


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in