Katedra kompozície a dirigovania zboru

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi kompozícia
Mgr.art. Jakub Laco kompozícia-denné doktorandské štúdium
prof. MgA. Juraj Filas kompozícia
prof. Mirosława Knapik dirigovanie zboru
prof. PhDr. Egon Krák, ArtD kompozícia
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. analýza skladieb
Mgr. art. Anna Paluchová, ArtD. kompozícia
prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. dirigovanie zboru
doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. kompozícia, poverený výkonom funkcie dekana
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. dirigovanie zboru
Mgr. art. Veronika Veverková denné doktorandské štúdium

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in