Katedra kompozície a dirigovania zboru

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. docent → kompozícia
Mgr. art. Adam Sedlický, ArtD. odborný asistent → dirigent
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi profesor → kompozícia
Mgr. art. Jakub Laco interný doktorand → kompozícia
prof. Mirosława Knapik profesorka → dirigovanie zboru
prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. odborný asistent → kompozícia
Mgr. art. Anna Paluchová, ArtD. kompozícia
prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. poverený výkonom funkcie vedúceho katedry, garant, profesor → dirigovanie zboru
doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. docent → kompozícia
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. docent → dirigovanie zboru

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in