Katedra orchestrálnych nástrojov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr.art. Elena Kosková husle – denné doktorandské štúdium
Mgr. art. Andrea Stračinová cimbal – denné doktorandské štúdium
Mgr.art. Peter Solárik bicie – denné doktorandské štúdium
Miroslav Hanáček flauta – denné doktorandské štúdium
Mgr.art. Peter Zwiebel denné doktorandské štúdium
Mgr.art.Janka Jámborová flauta – denné doktorandské štúdium
doc. Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD. viola
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. cimbal
Mgr. Ewald Danel ArtD. husle
Mgr. art. Igor Fábera, ArtD. hoboj
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. fagot
MAg.art. Ivica Gabrišová, ArtD. flauta
prof. Viktória Herencsár, ArtD. cimbal
Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD. pozauna
doc. Mgr. art. Jozef Illéš lesný roh
Mgr. Ján Krigovský, ArtD. kontrabas
doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD. gitara
doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. gitara
MgA. Milan Paľa, ArtD. husle
Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD. saxofón

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in