Katedra orchestrálnych nástrojov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
prof. Alexander Stepanov, CSc. saxofón
Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. vedúci katedry orchestrálnych nástrojov - husle
doc. István Szabó, DLA bicie nástroje

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in