Katedra teoretických predmetov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. Erika Brezánska Nemecký jazyk, Umenie a kultúra v nemeckom jazyku
PhDr. Mária Glocková, PhD. Dejiny hudby, Dejiny divadla, Estetika hudby, Hudobná publicistika, Počúvanie hudby, Seminár bakalárskej práce, Seminár diplomovej práce
doc. PaedDr. Marián Janek, PhD. Sluchová analýza
Mgr. Mária Mizeráková Taliansky jazyk
Mgr. Katarína Stareková Anglický jazyk, Manažérska pedagogika a psychológia
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. Estetika umenia, Teória hudby, Dejiny filozofie, Vybrané kapitoly z dejín hudobno-dramatickej tvorby
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. Úvod do psychológie hudby, Rozvoj osobnosti hudobníka, Cvičenie hudobnej tvorivosti, Vybrané kapitoly z dejín hudobno-dramatickej tvorby

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in