Propagácia udalostí

Zverejeňovanie propagačných materiálov

  • Pri zverejňovaní plagátu na akademických stránkach (napríklad aku.sk, fmu.aku.sk a atď.) je podmienkou aby bol text čitateľný respektíve počúvateľný pre ľudí ktorí majú problémy so zrakom a videním.
  • Obrázok ako bitmapový formát im neumožnuje prečítať text v ňom a preto je potrebné dodať k plagátu aj textovú podobu.

 

  • Pri zverejňovaní plagátu na akademických stránkach (napríklad aku.sk, fmu.aku.sk a atď.) je podmienkou aby bol text čitateľný respektíve počúvateľný pre ľudí ktorí majú problémy so zrakom a videním.
  • Obrázok ako bitmapový formát im neumožnuje prečítať text v ňom a preto je potrebné dodať k plagátu aj textovú podobu.

 

TV v priestoroch školy

šírka plagátu: 1920px
výška plagátu: 1080px
formát: jpg
dátum publikovania: deň
dátum ukončenia: deň


video
rozlíšenie: 1920px  x  1080px
formát: MPEG-2
video bitrate: max. 6 Mbps
počet snímkov: 25/s 

Plagát na stránke fmu.aku.sk

šírka plagátu: 900px
výška plagátu: voliteľná
plagát formát: jpg,png 
názov udalosti
popis (obsah plagátu v textovej podobe) alebo plagát vo formáte pdf s textom (nie vykrivkovaná podoba plagátu)
dátum publikovania: deň
dátum ukončenia: deň 

Udalosť na stránke fmu.aku.sk a na facebook stránke FMU, AU

formát: jpg, png
dátum publikovania: deň alebo deň a hodina od- do (ak je časové ohraničenie, napríklad koncert)
dátum ukončenia: deň alebo deň a hodina od- do (ak je časové ohraničenie, napríklad koncert)
Pri neuvedení dĺžky trvania, sa nastaví čas trvania na 90 minút.

názov udalosti
popis udalosti (obsah plagátu v textovej podobe)
spoluusporiadatelia: FMU facebook stránka, AU facebook stránka alebo iná facebook stránka (zobrazí udalosť na viacerých facebookových stránkach)

facebook udalosť


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in