Štúdium

Dodatočné prijímacie skúšky na bakalársky stupeň štúdia na akademický rok 2024/2025

Dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky na akreditované študijné programy v bakalárskom stupni štúdia na akademický rok 2024/2025.

Termín podania elektronickej prihlášky: do 15. apríla 2024
Bližšie informácie nájdete → TU

Log in