Výsledky prijímacích skúšok 2018/2019

Výsledky prijímacích skúšok doktorandské štúdium 2018/2019

Kód študenta Rozhodnutie skúšobnej komisie Rozhodnutie prijímacej komisie
1EVIT18 vyhovel prijatý
2EVIB18 vyhovel prijatý
3DFK18 vyhovel neprijatý
4DFK18 vyhovel prijatý
5DVB18 vyhovel neprijatý
6DKL18 vyhovel prijatý
7DVB18 vyhovel prijatý
8EDS18 vyhovel prijatý
9EVIT18 vyhovel prijatý
10EVIB18 vyhovel prijatý
11EVIH18 vyhovel prijatý
12EVIB18 vyhovel prijatý
3EKL18 vyhovel prijatý
14EGM18 vyhovel prijatý
15EVIH18 vyhovel prijatý
16EGL18 vyhovel prijatý

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in