Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na akademický rok 2024/2025

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zverejňuje výsledky z prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského vzdelávania – bakalárske štúdium na akademický rok 2024/2025.

Študijný odbor:        Umenie
Študijné programy:  Interpretačné umenie
                                Kompozícia
Stupeň štúdia:         bakalársky

Výsledky prijímacieho konania

Log in