Festivaly, súťaže a konferencie

1. medzinárodné flautové sympózium

termin web fmu                          

Pozývame vás na 1. ročník medzinárodného flautového sympózia, ktoré usporadúva Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

KDE:   Fakulta múzických umení, Kollárova 22, Banská Bystrica 
KEDY: 6. - 7. mája 2022

1. ročník interpretačných kurzov v hre na trúbke na Slovensku

termin web konzervatorium                               

Organizátori 1. ročníka interpretačných kurzov v hre na trúbke na Slovensku pozývajú širokú odbornú verejnosť, ako aj všetkých priaznivcov trúbky na podujatie do Banskej Bystrice.

 

KDE: Koncertná sála Konzervatória J. L. Bellu, Skuteckého 27, BB
         a Akadémia umení v BB, Kollárova 22, BB
KEDY: 22. júna 2022 od 10:00 hod.
TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK: 15. 6. 2022 (pokyny uvedené v prihláške → TU )
POPLATOK: bez registračného poplatku

REFLEXIE

     Muzikologická konferencia o slovenskej hudbe, autoroch, dielach. Muzikologická konferencia s názvom Reflexie  sa realizuje  ako celoslovenské podujatie s dvojročnou periodicitou. Podujatie má od svojho vzniku (2012) dve samostatné prezentačné fóra - konferenčné a koncertné. Poslaním REFLEXIÍ je propagovať a podporovať pôvodné slovenské hudobné umenie. V ostatnom ročníku sa táto myšlienka naplnila aj v duchu pripomenutia si Roku slovenskej hudby. Na koncerte ako sprievodnej aktivite konferencie znejú pravidelne diela renomovaných slovenských autorov a spolu s nimi aj diela začínajúcich slovenských skladateľov – doktorandov a absolventov FMU AU. REFLEXIE  získali okrem umeleckého aj konfrontačno-prezentačný charakter a poskytli aj nezanedbateľný edukačný priestor pre rôzne vekové kategórie a umelecké školy na pôde mesta Banskej Bystrice.
      Hlavnou organizátorkou podujatia a dramaturgičkou koncertov je PhDr. Mária Glocková, PhD.
Na pôde FMU AU sa v priebehu posledných rokov uskutočnilo aj niekoľko jednorazových projektov medzinárodného či celoslovenského charakteru.

BASS FEST

Medzinárodný festival interpretačného umenia.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in