Festivaly, súťaže a konferencie

1. ročník doktorandskej konferencie FMU

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vás pozýva na 1. ročník doktorandskej konferencie. Konferencia sa bude konať v dňoch 17.6 - 18. 6.2021. Programom konferencie budú rôzne príspevky študentov denného a externého štúdia z oblasti hudobného umenia.

REFLEXIE

     Muzikologická konferencia o slovenskej hudbe, autoroch, dielach. Muzikologická konferencia s názvom Reflexie  sa realizuje  ako celoslovenské podujatie s dvojročnou periodicitou. Podujatie má od svojho vzniku (2012) dve samostatné prezentačné fóra - konferenčné a koncertné. Poslaním REFLEXIÍ je propagovať a podporovať pôvodné slovenské hudobné umenie. V ostatnom ročníku sa táto myšlienka naplnila aj v duchu pripomenutia si Roku slovenskej hudby. Na koncerte ako sprievodnej aktivite konferencie znejú pravidelne diela renomovaných slovenských autorov a spolu s nimi aj diela začínajúcich slovenských skladateľov – doktorandov a absolventov FMU AU. REFLEXIE  získali okrem umeleckého aj konfrontačno-prezentačný charakter a poskytli aj nezanedbateľný edukačný priestor pre rôzne vekové kategórie a umelecké školy na pôde mesta Banskej Bystrice.
      Hlavnou organizátorkou podujatia a dramaturgičkou koncertov je PhDr. Mária Glocková, PhD.
Na pôde FMU AU sa v priebehu posledných rokov uskutočnilo aj niekoľko jednorazových projektov medzinárodného či celoslovenského charakteru.

BASS FEST

Medzinárodný festival interpretačného umenia.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in