Festivaly, súťaže a konferencie

Horizonty umenia 5


Horizonty umenia 5
Medzinárodná webová konferencie


1.11.2018 - 30.11.2018


 


Horizons of Arts 5
International Web Conference


1.11.2018 - 30.11.2018

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.   The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.   The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.
     
Pozvánka na konferenciu   Invitation for the conference
Prihláška   Registration form
Informácie pre autorov príspevkov   Instructions for the authors

REFLEXIE

Muzikologická konferencia o slovenskej hudbe, autoroch, dielach.

BASS FEST

Medzinárodný festival interpretačného umenia.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in