Festivaly, súťaže a konferencie

FORUM PER TASTI

Medzinárodný festival klavírneho umenia.

Od roku 2007 každoročne organizovaný Akadémiou umení v Banskej Bystrici, Katedrou klávesových nástrojov. Autorkou myšlienky festivalu a hlavnou organizátorkou je prof. Mgr. art Zuzana Niederdorfer, ArtD.  Hlavným cieľom podujatia je rozvíjanie hudobno–umeleckého života na Slovensku, so špeciálnym zameraním na skvalitňovanie úrovne interpretačného klavírneho umenia.  Podujatie získalo pozíciu renomovaného hudobného festivalu s medzinárodnou účasťou a veľmi dobrým ohlasom v umeleckých odborných kruhoch, ale aj u širšieho odborného publika. V priebehu minulých ročníkov participovalo na festivalových aktivitách mnoho významných umelcov a pedagógov: prof. Johanna Domanska (Poľsko), prof. Jaroslaw Drzewiecki (Poľsko), prof. Niederdorfer, (Rakúsko), prof. Daniel Buranovský (Slovensko), prof. Peter Máté Island), atď.). Obsahovou náplňou festivalu sú medzinárodné interpretačné kurzy, medzinárodná klavírna interpretačná súťaž Forum per tasti a národná interpretačná súťaž Musica Slovacca. Záujem o festivalové aktivity prejavujú študenti zo slovenských konzervatórií, vysokých škôl, ale aj zahraniční mladí umelci. Významným aspektom medzinárodnej aj národnej súťaže je zaradenie pôvodnej slovenskej tvorby pre klavír do povinného repertoáru v jednotlivých súťažných kolách. V priebehu festivalových dní sa každoročne uskutočňujú koncerty renomovaných klavírnych umelcov a študentov domácich a zahraničných vysokých škôl, ako aj prednášky zamerané na interpretáciu súčasnej slovenskej klavírnej literatúry. Cieľom festivalu je predovšetkým zvýšenie úrovne  umeleckého prednesu u mladej generácie slovenských klaviristov v konfrontácii so zahraničnými mladými umelcamia a získanie nových poznatkov pre  učiteľov vysokých škôl, konzervatórií a ZUŠ. Medzinárodný festival Forum per tasti v maximálnej miere prispieva aj k začleneniu Akadémie umení v Banskej Bystrici do európskeho priestoru, napomáha k ďalšiemu rozvíjaniu medzinárodných kontaktov a obohacuje hudobné dianie v banskobystrickom regióne. Jedným z hlavných zámerov organizátorov festivalu  je tiež prezentácia a popularizácia súčasnej slovenskej tvorby, ale aj propagácia pôvodnej slovenskej tvorby pre klavír  v rámci seminárov, prednášok a  festivalových koncertov.

Medzinárodný festival klavírneho umenia.

Od roku 2007 každoročne organizovaný Akadémiou umení v Banskej Bystrici, Katedrou klávesových nástrojov. Autorkou myšlienky festivalu a hlavnou organizátorkou je prof. Mgr. art Zuzana Niederdorfer, ArtD.  Hlavným cieľom podujatia je rozvíjanie hudobno–umeleckého života na Slovensku, so špeciálnym zameraním na skvalitňovanie úrovne interpretačného klavírneho umenia.  Podujatie získalo pozíciu renomovaného hudobného festivalu s medzinárodnou účasťou a veľmi dobrým ohlasom v umeleckých odborných kruhoch, ale aj u širšieho odborného publika. V priebehu minulých ročníkov participovalo na festivalových aktivitách mnoho významných umelcov a pedagógov: prof. Johanna Domanska (Poľsko), prof. Jaroslaw Drzewiecki (Poľsko), prof. Niederdorfer, (Rakúsko), prof. Daniel Buranovský (Slovensko), prof. Peter Máté Island), atď.). Obsahovou náplňou festivalu sú medzinárodné interpretačné kurzy, medzinárodná klavírna interpretačná súťaž Forum per tasti a národná interpretačná súťaž Musica Slovacca. Záujem o festivalové aktivity prejavujú študenti zo slovenských konzervatórií, vysokých škôl, ale aj zahraniční mladí umelci. Významným aspektom medzinárodnej aj národnej súťaže je zaradenie pôvodnej slovenskej tvorby pre klavír do povinného repertoáru v jednotlivých súťažných kolách. V priebehu festivalových dní sa každoročne uskutočňujú koncerty renomovaných klavírnych umelcov a študentov domácich a zahraničných vysokých škôl, ako aj prednášky zamerané na interpretáciu súčasnej slovenskej klavírnej literatúry. Cieľom festivalu je predovšetkým zvýšenie úrovne  umeleckého prednesu u mladej generácie slovenských klaviristov v konfrontácii so zahraničnými mladými umelcamia a získanie nových poznatkov pre  učiteľov vysokých škôl, konzervatórií a ZUŠ. Medzinárodný festival Forum per tasti v maximálnej miere prispieva aj k začleneniu Akadémie umení v Banskej Bystrici do európskeho priestoru, napomáha k ďalšiemu rozvíjaniu medzinárodných kontaktov a obohacuje hudobné dianie v banskobystrickom regióne. Jedným z hlavných zámerov organizátorov festivalu  je tiež prezentácia a popularizácia súčasnej slovenskej tvorby, ale aj propagácia pôvodnej slovenskej tvorby pre klavír  v rámci seminárov, prednášok a  festivalových koncertov.

2018

Medzinárodný  festival klavírneho umenia Forum per tasti sa koná na  pôde Akadémie umení  po 11-krát.V rámci festivalu sa okrem koncertov a prednášok v pravidelných 3-ročných intervaloch striedajú majstrovské klavírne  kurzy, národná a medzinárodná súťaž. V minulých ročníkoch účinkovali v rámci festivalu ako docenti alebo porotcovia významné osobnosti  klavírneho umenia z  Česka, Rakúska, Poľska, Japonska, USA, Islandu, Ruska, Chorvátska  a Slovenska.
          
Na festivale 2018 odznie  5  koncertov (Zuzana Niederdorfer – klavírny recitál, Maroš  Klátik – klavírny recitál,  Emil a Max Weller – klavírny recitál, Koncert víťazov a laureátov súťaže,  Koncert mladých banskobystrických umelcov-celovečerný koncert), kde okrem  svetovej klavírnej literatúry bude prezentovaná aj slovenská pôvodná tvorba. Propagácia a šírenie diel slovenských skladateľov je jedným z hlavných cieľov organizátorov. Veľmi nás  teší, že laureáti prvých dvoch ročníkov súťaže naďalej získavajú vo svete ocenenia, čo je  pre  nás  tou najlepšou vizitkou.
          
Tretia medzinárodná  klavírna  súťaž Forum per tasti poskytuje príležitosť konfrontovať a hodnotiť svoje schopnosti a talent v medzinárodnom kontexte. Súťaž má dve kategórie. V odbornej porote budú súťažné výkony  posudzovať významné  umelecké osobnosti európskeho a svetového významu: Eike Straub z Rakúska, Wojciech Switala z Poľska,  Uta Weyand z Nemecka, Jan Jiraský z Českej republiky,  Zuzana Niederdorfer a Aleš Solárik zo Slovenska.

V rámci tretej  medzinárodnej klavírnej súťaže, na ktoru je  prihlásených  22 účastníkov z Japonska, Číny, Kórey, Ruskej  federácie, Fínska, Azerbajdžanu, Poľska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, Singapúru, Ukrajiny a Slovenska, bude taktiež interpretovaná v rámci vymedzeného repertoáru  každým  účastníkom aj slovenská hudba.

Medzinárodný festival a klavírna súťaž Forum per  tasti patrí ku špičkovým podujatiam svojho druhu na Slovensku.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in