Festivaly, súťaže a konferencie

2. ročník online medzinárodnej husľovej súťaže Prime Violin

Katedra orchestrálnych nástrojov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici organizuje II. ročník online medzinárodnej husľovej súťaž PRIME VIOLIN, ktorá sa v minulom ročníku tešila bohatej účasti a vysokej interpretačnej úrovne súťažiacich zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Aj tento rok bude umelecké výkony hodnotiť medzinárodná odborná komisia, ktorej členmi budú významní umelci a pedagógovia z domova i zahraničia.

Tešíme sa na Vás! 

 prime violin 2021


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in