Horizonty umenia

Horizonty umenia

Horizonty umenia 8

Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne vás pozývame na ôsmy ročník medzinárodnej webovej konferencie Horizonty umenia 8, ktorý organizuje Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a OZ Koncertné združenie pri FMU AU v BB v septembri 2021.

For information in english click HERE

Čítať ďalej

Horizonty umenia 7

Horizonty umenia 7

 

Horizons of Arts 7

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.

 

The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.

Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.

 

The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.

Čítať ďalej

Horizonty umenia 6


Horizonty umenia 6
Medzinárodná webová konferencie


20.10.2019 - 01.11.2019


 


Horizons of Arts 6
International Web Conference


20.10.2019 - 01.11.2019

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.   The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.   The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.
     
Pozvánka na konferenciu   Invitation for the conference
Informácie pre autorov príspevkov   Guidelines for the authors
Prihláška   Registration form

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in