Horizonty umenia

Horizonty umenia 8

Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne vás pozývame na ôsmy ročník medzinárodnej webovej konferencie Horizonty umenia 8, ktorý organizuje Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a OZ Koncertné združenie pri FMU AU v BB v septembri 2021.

For information in english click HERE

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky. Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia. 
Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník

Príhláška na konferenciu

Informácie pre autorov príspevkov

Muštra HU 8

 

 


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in