Horizonty umenia

Horizonty umenia 9

Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne vás pozývame na deviaty ročník medzinárodnej webovej konferencie Horizonty umenia 9, ktorý organizuje Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a OZ Koncertné združenie pri FMU AU v BB v septembri 2022.

For information in english click HERE

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky. Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia. 
Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.

Informácie nájdete aj na facebook-u  

→ POZVÁNKA → PRIHLÁŠKA → INFORMÁCIE PRE AUTOROV → MUŠTRA
pozvanka HU  prihlaska HU  informacie HU mustra HU

 


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in