InterComp

Komorný koncert v rámci medzinárodného festivalu InterComp

Komorný koncert venovaný hudobnej tvorbe Jána Cikkera v rámci medzinárodného festivalu InterComp
termín konania: 13. 10. 2021 o 15:00 hod.
miesto konania: koncertná sála FMU
vstup: na pozvánky (režim OTP)

 Intercomp CIKER POSTER 01


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in