InterComp

1. ročník medzinárodnej skladateľskej súťaže v rámci medzinárodného festivalu InterComp

Hudobný festival InterComp odštartoval v septembri 2021 otváracím ceremoniálom a slávnostným koncertom v prekrásnom priestore Národného domu v Banskej Bystrici a pokračoval komorným koncertom, ktorý bol venovaný hudobnej tvorbe Jána Cikkera v koncertnej sále na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici. Súčasťou festivalu InterComp je aj skladateľská a klavírna súťaž, ktorá sa bude konať v dňoch 18.11. - 19.11.2021.

prihlasovací formulár na skladateľskú súťaž → TU

InterComp podmienky skladatelska sutaz


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in