famous cartoon porn
adult cartoons
famous cartoon porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Koncert študentov Katedry vokálnej interpretácie

 

na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke:

https://e-prihlaska.aku.sk

uchádzač:

 

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

 

Prijímacie konanie na akademický rok 2017/ 2018 (všetky vysokoškolské stupne štúdia)

 
Oznam

Vec: Výberové konanie Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii
odborný asistent - korepetítor

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa
pedagogická prax na vysokej škole umelecká alebo publikačná činnosť
aktívne ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka

Požadované doklady: pracovný životopis

kópie dokladov o získanom vzdelaní
prehľad umeleckej činnosti resp. publikovaných prác
prehľad riešených vedeckovýskumných a edukačných grantov

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi zašlite do 24. októbra 2016
na adresu: Akadémia umení, dekanát Fakulty múzických umení, ulica Jána Kolára 22, 974 01 Banská Bystrica doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. dekanka FMU AU

 
Rozvrh hodín - teoretické predmety

Rozvrh hodín 2016/2017 - Teoretické predmety

 
Elektronicky zápis AiS2 - 2016

Informácie k zápisu na štúdium v akademickom roku 2016-2017 pre všetky stupne štúdia

Návod - Ako si vytvoriť zápis na nový akademický rok 2016/2017

OŠP ArtD. hra na hudobnom nástroji, vokálna interpretácia, dirigovanie zboru

OŠP ArtD. kompozícia

OŠP Bc. dirigovanie zboru

OŠP Bc. dychové nástroje

OŠP Bc. klávesové nástroje

OŠP Bc. strunové nástroje

OŠP Bc. vokálna interpretácia

OŠP Bc. kompozícia

OŠP Mgr. art. dirigovanie zboru

OŠP Mgr. art. klávesové nástroje

OŠP Mgr. art. dychové nástroje

OŠP Mgr. art. strunové nástroje

OŠP Mgr. art. vokálna interpretácia

OŠP Mgr. art. kompozícia

 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

porno rokettube escort