famous cartoon porn
adult cartoons
famous cartoon porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Dodatočné prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 (bakalárske štúdium)

Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie v študijnom programe Interpretačné umenie a študijnom programe Kompozícia

- Jedná sa o denné bakalárske štúdium v akreditovanom študijnom programe Kompozícia a Interpretačné umenie

Interpretačné umenie

  • Modul: klávesové nástroje klavír, akordeón
  • Modul: strunové nástroje viola, violončelo, kontrabas, gitara
  • Modul: dychové nástroje flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
  • Modul: vokálna interpretácia Modul: dirigovanie zboru

 

Viac informácií v sekcii

 

Termín podania elektronickej prihlášky do 24. 04. 2017
Uchádzač o štúdium na Fakultu múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním s prílohami v stanovenom termíne na fakultu.
Prihlásení uchádzači dostanú písomné vyrozumenie a pozvánku s termínom prijímacej skúšky.
Bližšie informácie: študijné oddelenie  – tel.: +421-48-4320 214, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 
Koncerty

 
Rozhodnutie prijímacej komisie o prijatí a neprijatí na štúdium

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2017/2018 v študijnom programe Interpretačné umenie a Kompozícia

 

porno rokettube escort