famous cartoon porn
adult cartoons
famous cartoon porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 (bakalárske štúdium)

Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje prijímacie skúšky na denné bakalárske štúdium, študijný odbor hudobné umenie v akreditovanom študijnom programe : Interpretačné umenie
modul Vokálna interpretácia – špecializácia Muzikálový spev

Termín podania elektronickej prihlášky od 17. 7. do 24. 8. 2017
Bližšie informácie získate na web stránke www.aku.sk v lište pre uchádzačov a potom prihlášky na štúdium. https://e-prihlaska.aku.sk

Termín prijímacej skúšky: 31. 8. 2017 o 10.00 hod
Prihlásení uchádzači dostanú e-mailom pozvánku

Požiadavky na prijímaciu skúšku:

Talentová skúška:

Prednes jednej ľudovej piesne (spamäti), ďalej dvoch muzikálových piesní z toho jedna so sprievodom klavíra a jedna s hudobným podkladom  (spamäti) – jedna z nich v slovenskom alebo českom jazyku
(povinnosťou uchádzača je priniesť notový materiál)

Schopnosť originálneho riešenia situácií vo vlastnej pripravenej herecko – pohybovej etude

Prednes poézie alebo prózy, monológu, podľa vlastného výberu (spamäti) 

(Uchádzač je povinný zabezpečiť si vlastného korepetítora. V prípade, že túto možnosť nemáte okamžite po podaní elektronickej prihlášky kontaktujte Mgr. E. Brezanskú e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

Písomný test:

Požaduje sa preukázanie základných hudobných znalostí a vedomostí.


Bližšie informácie:
Študijné oddelenie FMU – tel. č. 048 4320214, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Rozhodnutie prijímacej komisie o prijatí/neprijatí na doktorandské štúdium 2017/2018

Rozhodnutie prijímacej komisie o prijatí/neprijatí na doktorandské štúdium 2017/2018

Kód študenta Rozhodnutie
1DD/KK17 prijatý
2DD/KP17 prijatý
3DD/KP17 neprijatý
4DD/LI17 prijatý
5DD/ST17 prijatý
6DE/DT17 prijatý
7DE/HS17 prijatý
8DE/KC17 prijatý
9DE/FK17 prijatý
10DE/DD17 prijatý
11DE/GL17 prijatý
12DE/GL17 prijatý
13DE/CH17 prijatý
14DE/HS17 neprijatý
 
Oznam

Oznámenie o habilitačných prednáškach Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje, že
28. júna 2017 o 10.00 hod.
v Koncertnej sále Fakulty múzických umení sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Zuzany Bouřovej, Ph.D., ArtD. v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie na tému Psychofyziologická problematika interpretácie.
Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje, že 28. júna 2017 o 11.30 hod. v Koncertnej sále Fakulty múzických umení sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. art. Adama Marca, ArtD. v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie na tému Súčasná slovenská gitarová tvorba.

 

porno rokettube escort