famous cartoon porn
adult cartoons
famous cartoon porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka

Rozhodnutie prijímacej komisie – doktorandské štúdium (denné a externé) pre akademický rok 2016/2017

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie

Študijný program:  Interpretačné umenie (denná a externá forma štúdia)

Kód uchádzača

Počet bodov - Vyhovel - nevyhovel

Prijatie - neprijatie

1DD/S16

32 - vyhovel

Prijatý

2DD/KL16

27 - vyhovel

Prijatý

3DD/DT16

26 - vyhovel

Prijatý

4DE/SB16

32 - vyhovel

Prijatý

5DE/HS16

25 - vyhovel

Prijatý

6DE/VP16

24 - vyhovel

Prijatý

7DE/SB16

32 - vyhovel

Prijatý

8DE/HS16

29 - vyhovel

Prijatý

9DE/HS16

24 - vyhovel

Prijatý

10DE/FK16

23 - vyhovel

Prijatý

11DE/SH16

32 - vyhovel

Prijatý

12DE/CH16

22 - vyhovel

Prijatý

 

 

 

porno rokettube escort