Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ kontakty

Podrobné informácie o mobilitách v rámci programu Erasmus+ nájdete na web stránke univerzity na www.aku.sk v časti Erasmus+. 


Faculty of Performing Arts Erasmus+ Coordinator

Students´mobilites
PaedDr. Michal Marko, PhD.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel:  

International Masterclasses
Mgr. art. Mgr. Anna Arendáriková, PhD.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 

Administrative Officer
Bc. Jana Majerová
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 4320 120

Academy of Arts in Banská Bystrica
Faculty of Performing Arts
Mgr. art. Mgr. Anna Arendáriková, PhD. - Faculty Erasmus+ Coordinator
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


Application procedures

Deadlines for incoming applications from our partner schools

• Participation in the program in the winter term: 15th July
• Participation in the program in the summer term: 20th December

Student's application documents should contain:

• Nomination by your responsible Erasmus+ officer
• CV in English
• Portfolio (can be in PDF, Word)
• Audio- recording 20´
• Filled out and duly signed and stamped Learning agreement 


If asked and in special cases you may send the application documents to the following address:

Academy of Arts in Banská Bystrica
Faculty of Performing Arts
Mgr. art. Mgr. Anna Arendáriková, PhD. - Faculty Erasmus+ Coordinator
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

Your application (CV, portfolio) will be forwarded to one of the four departments and evaluated by the head of the particular department. This is why it is very important that you specify at which department. After successfully passing the selection process you will be informed about your acceptance.
Please note that the language of communication at our school is Slovak; however, our teachers and students are able to communicate with you in English.

Erasmusdays 2022 na Fakulte múzických umení

erasmusdays logoErasmus+ je pre študentov jednou z najlepších príležitostí ako využiť svoj potenciál. Výnimkou nie sú ani hudobníci, pretože potreba komunikácie je základom našej hudobnej tvorby. Program Erasmus+ je v tomto smere nápomocný, nakoľko pomáha budovať vzťahy medzi mladými študentmi hudby rôznej národnosti. Na Erasmusdays 2022 sme rozdiskutovali možnosti študentskej mobility, na spoločnom koncerte zazneli skladby, v ktorých sme ukázali našu vášeň v hudobnej profesii.

Read more

Erasmus+ veľtrh v Europa SC Banská Bystrica

veltrh erasmus BB thumbDňa 13. októbra 2022 sa konalo v priestoroch SC EUROPA v Banskej Bystrici podujatie s názvom „Erasmus+ veľtrh“. Hlavnými organizátormi podujatia boli Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) a Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (NIVAM). Pozvanie na spoluprácu a účasť prijali aj partnerské organizácie a školy zapojené do programu Erasmus+.  

 

Read more