NERa

Multiplier Event na Fakulte múzických umení

NERa multiplier event bannerMultiplier event (multiplikačné a diseminačné podujatie), ktorý sa konalo 24. februára 2023 o 14:00 hod. v priestoroch Koncertnej sály Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, v širšom rozsahu prezentovalo výstupy medzinárodného projektu "A New Era of Digital Platforms in Music E-ducation" (NERa). Projekt NERa je realizovaný v rámci Strategického partnerstva Erasmus+. 

Cieľom projektu je vytvorenie a poskytnutie univerzálneho a komplexného nástroja pre medzinárodné hudobné prostredie vybudované z intelektuálnych výstupov, hudobnej praxe a skúseností partnerov zapojených do projektu.

Na podujatí boli odprezentované:

→ metodická príručka pre pedagogických pracovníkov 
→ zvuková databáza partov/hlasov vokálnych a inštrumentálnych hudobných skladieb zaradených do učebných osnov hudby
→ progresívne integrované digitálne učebné osnovy vokálnych, inštrumentálnych a teoretických hudobných vyučovacích a vzdelávacích predmetov
→ vokálne prezentácie skladieb z databázy projektu interpretované študentami, absolventami, pedagógmi FMU.


→ Plagát

 

 

NERa program 24.02.2023

→ Multiplier event v Art3

 

 

art3 05 2023 titulka

→ O projekte v médiách

       Rádio Devín /začiatok  v 47:58 min./

 

radio devin

 


→ Videozáznam

 

Multiplier event 24.02.2023 from Academy of Arts on Vimeo.

 


 → Fotogaléria

Foto: Gabriela Birošová

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – 

Foto: Irena Glézlová