NERa

A new era of digital platform in music e-ducation

nera web→ Katolícka univerzita Károly Eszterházyho v Egeri je koordinátorom medzinárodného projektu v rámci strategického partnerstva Erasmus+ v oblasti hudby. Projekt sa realizuje v rokoch 2021-2023 pod názvom "A new era of digital platforms in music e-ducation".

Project NERa was succesfully completed

A new era of digital platforms in music e-ducation (NERa)
Erasmus+ Strategic Partnership
 


NERa logo

The Erasmus+ Strategic Partnership programme A new era of digital platforms in music e-education NERa (2020-1-HU01-KA226-HE-093947), coordinated by Eszterházy Károly Catholic University in Eger, was successfully completed on 31 May 2023. The two-year project brought together nearly half a hundred teachers and students from the seven partner institutions (Conservatorio Perosi Campobasso, Conservatorio Respighi Latina, University of Rzeszów, Academy of Arts in Banská Bystrica, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Zeneiroda Kft. Budapest, EKCU).

logo funded by the EU

Čítať ďalej

Multiplier Event na Fakulte múzických umení

NERa multiplier event bannerMultiplier event (multiplikačné a diseminačné podujatie), ktorý sa konalo 24. februára 2023 o 14:00 hod. v priestoroch Koncertnej sály Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, v širšom rozsahu prezentovalo výstupy medzinárodného projektu "A New Era of Digital Platforms in Music E-ducation" (NERa). Projekt NERa je realizovaný v rámci Strategického partnerstva Erasmus+. 

Čítať ďalej

3. Transnational Project Meeting v Egri /Maďarsko/

→ 18. - 20. NOVEMBRA 2022

NERa logoNa pôde Katolíckej univerzity Károly Eszterházy sa 18. októbra 2022 konalo nadnárodné projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá "A new era of digital platform in music e-ducation" (NERa), na ktorom sa prezentoval aktuálny stav projektu najmä výstupov v kategóriách IO 1 /metodická príručka/, IO 2 /zvuková databáza/, IO 3 /integrovaný učebný plán/ a upresňovali sa detaily ďalších aktivít, ktoré sa konali následne v dňoch 18. - 20. októbra 2022 v rámci Leraning/Teaching/Training aktivít projektu. Nadnárodného projektového stretnutia sa zúčastnili za Akadémiu umení v Banskej Bystrici prorektor PaedDr. Peter Vítko, ktorý je manažérom projektu NERa a doc. Mgr. Klaudia Račić Derner, ako účastníčka zapojená do projektu z Fakulty múzických umení. Leraning/Teaching/Training aktivít projektu sa zúčastnili doc. Mgr. Klaudia Račić Derner, Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD., doc. MgA. Matej Arendárik, ArtD. a študenti Annamária Kyrczová, Marek Kotlár.

projekt financovany EU

Čítať ďalej

2. Transnational Project Meeting na pôde FMU AU

→ 4. FEBRUÁRA 2022

nera meeting 422022 18V piatok 4. 2. 2022 sa na pôde Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici realizovalo stretnutie Transnational Project Meeting v rámci projektu A new era of digital platform in music e-ducation, ktorý je zameraný na zlepšovanie prakticko-teoretických vedomostí a zručností pedagógov pôsobiacich v oblasti hudobného umenia. Jeho zámerom je zdokonaľovanie vzdelávania v zmysle používania digitálnych technológií a modernizácie a digitálnej transformácie hudobného vzdelávania. Výstupy projektu smerujú k lepšiemu prispôsobovaniu vokálneho, inštrumentálneho a teoretického štúdia hudby online podmienkam a k zvýšeniu používania digitálnych platforiem a zdrojov na obohatenie tradičného hudobného vzdelávania.

projekt financovany EU

Čítať ďalej

About project NERa

A new era of digital platforms in music e-ducation (NERa)
Erasmus+ Strategic Partnership
 


NERa logo

The COVID-19 crisis has hit music industry – both in its performing and educational aspect – particularly hard, becoming therefore one of the most disadvantaged area, in every respect. The traditional, personal way of music education and training – as the traditional mode was not passable anymore – needed to undergo a rapid digital adaption. The coronavirus pandemic revealed: reality makes us always creative. The digital environment raised a lot of tricky factors: besides being aware of these, we realised the immediate necessity of “recycling” the traditional elements, and/or finding creative, new focuses. There has been an ongoing, clamant need to enhance skills development and digital competences that reinforce creativity, contributing to the recovery and resilience of the music education sector. We have to become aware and acknowledge that all the challenges the cultural and creative fields are facing in this global crisis, represent also the opportunities for them to renew approach and methods, also find a new, creative way of music teaching, without sacrificing its main definition.

logo funded by the EU

Čítať ďalej

Log in