Horizons of Art

Horizons of Art 9

Dear colleagues,
We hereby cordially invite you to join us at the ninth International Web Conference Horizons of Art 9 / Horizonty umenia 9 organized by Faculty of Performing arts and The OZ Koncertné združenie pri FMU AU in Banska Bystrica (Slovakia).

Conference opening: 5th of September 2022 at 14:30 (CET)

The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.
A peer-reviewed conference proceedings will be published.

More information on facebook 

→ PROGRAM → INVITATION  → REGISTRATION FORM → GUIDELINES
     FOR THE AUTHORS
→ TEMPLATE
program HU 9 eng invitation HU registration form guidelines HU template HU

  → CONTRIBUTIONS

Prof. Alexander Demchenko, PhD. LIGHT-BEARING ART THE GREAT JOHANN SEBASTIAN
Dr. Ákos Gocsál  MUSICIANS’ AND NON-MUSICIANS’ VOICE-BASED IMPRESSIONS ABOUT THE BODY SIZE OF SPEAKERS
Doc. PaedDr. PhD. Zuzana Chanasová

G. RODARIHO Z NEBA PADÁ ČOKOLÁDA V DETSKÝCH UMELECKÝCH VARIÁCIÁCH

Mgr. Kristína Magátová, DiS. art.

DUCHOVNÁ PIESEŇ V SKLADATEĽSKOM ODKAZE STANISŁAWA MONIUSZKA

Enrique Martínez, MA.

LANGUAGE ARTS AND EDUCATION THROUGH THE XXI CENTURY, NEAR THE END (?) OF THE GRECO-ROMAN EMPIRE

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

KONCERTY V RÁMCI LETNÝCH SEMINÁROV EPTA V ROKOCH 1994 – 2008

Doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.

SÓLOVÉ HUSLE V TVORBE LADISLAVA BURLASA (*03.04.1927)(VENOVANÉ 95. VÝROČIU NARODENIA SKLADATEĽA)

Dr. Loredana Muntean & Dr. Sarah Weidenfeld
& Dr. Morel Koren & Prof. Eldad Tsabary

PROMOTING SINGING AND MUSIC LITERACY

Mgr. art. Milan Olšiak, PhD.

HOVORIŤ HUDBOU
TVORBA LADISLAVA BURLASA INŠPIROVANÁ FOLKLÓROM

doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD. PRODUKČNÁ ČINNOSŤ METROPOLITNÉHO RÁDIA SITY
Doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.

VOJNOVÉ A POVOJNOVÉ STRIHOVÉ FILMY NA SLOVENSKU DO ROKU 1970

Mgr. art. Kateryna Popovych TRVALÉ MIESTO SONÁTY Č. 1 PRE HUSLE A KLAVÍR MYROSLAVA SKORYKA V HUSĽOVEJ LITERATÚRE UKRAJINY
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD.

VYBRANÉ ASPEKTY PSYCHOLÓGIE HRY NA TRÚBKE

Mick Stern, Professor Emeritus INTRODUCTION TO AN ANTHROPOLOGY OF THEARTS

doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. &  Dr. Morel Koren

SLOVAK FOLK SONGS IN THE DIGITAL PROGRAM SOLFY

doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
& Mgr. Mariana Zetková

SPECIFIKA A PROBLÉMY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZUŠ BĚHEM PANDEMIE COVID-19 (PŘÍPADOVÁ STUDIE)

prof. Mária Tomanová, ArtD. OPUS OF EVA BLAHOVÁ
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. 
& Mgr. art. Martin Urban, PhD. 
EMBODIMENT A JEHO VYUŽÍVANIE V ZÁŽITKOVOM PROGRAME (E)MOTION→ PHOTOGALLERY