Horizonty umenia

Horizonty umenia 9

Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne vás pozývame na deviaty ročník medzinárodnej webovej konferencie Horizonty umenia 9, ktorý organizuje Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a OZ Koncertné združenie pri FMU AU v BB.

Zahájenie konferencie: 5. septembra 2022 o 15:30 hod. (CEST)

For information in english click HERE

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky. Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia. 
Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.

Informácie nájdete aj na facebook-u  

→ PROGRAM → POZVÁNKA → PRIHLÁŠKA → INFORMÁCIE PRE AUTOROV → MUŠTRA
program HU 9 pozvanka HU  prihlaska HU  informacie HU mustra HU→ PRÍSPEVKY

Prof. Alexander Demchenko, PhD. LIGHT-BEARING ART THE GREAT JOHANN SEBASTIAN
Dr. Ákos Gocsál  MUSICIANS’ AND NON-MUSICIANS’ VOICE-BASED IMPRESSIONS ABOUT THE BODY SIZE OF SPEAKERS
Doc. PaedDr. PhD. Zuzana Chanasová

G. RODARIHO Z NEBA PADÁ ČOKOLÁDA V DETSKÝCH UMELECKÝCH VARIÁCIÁCH

Mgr. Kristína Magátová, DiS. art.

DUCHOVNÁ PIESEŇ V SKLADATEĽSKOM ODKAZE STANISŁAWA MONIUSZKA

Enrique Martínez, MA.

LANGUAGE ARTS AND EDUCATION THROUGH THE XXI CENTURY, NEAR THE END (?) OF THE GRECO-ROMAN EMPIRE

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

KONCERTY V RÁMCI LETNÝCH SEMINÁROV EPTA V ROKOCH 1994 – 2008

Doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.

SÓLOVÉ HUSLE V TVORBE LADISLAVA BURLASA (*03.04.1927)(VENOVANÉ 95. VÝROČIU NARODENIA SKLADATEĽA)

Dr. Loredana Muntean & Dr. Sarah Weidenfeld
& Dr. Morel Koren & Prof. Eldad Tsabary

PROMOTING SINGING AND MUSIC LITERACY

Mgr. art. Milan Olšiak, PhD.

HOVORIŤ HUDBOU
TVORBA LADISLAVA BURLASA INŠPIROVANÁ FOLKLÓROM

doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD. PRODUKČNÁ ČINNOSŤ METROPOLITNÉHO RÁDIA SITY
Doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.

VOJNOVÉ A POVOJNOVÉ STRIHOVÉ FILMY NA SLOVENSKU DO ROKU 1970

Mgr. art. Kateryna Popovych TRVALÉ MIESTO SONÁTY Č. 1 PRE HUSLE A KLAVÍR MYROSLAVA SKORYKA V HUSĽOVEJ LITERATÚRE UKRAJINY
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD.

VYBRANÉ ASPEKTY PSYCHOLÓGIE HRY NA TRÚBKE

Mick Stern, Professor Emeritus INTRODUCTION TO AN ANTHROPOLOGY OF THEARTS

doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. &  Dr. Morel Koren

SLOVAK FOLK SONGS IN THE DIGITAL PROGRAM SOLFY

doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
& Mgr. Mariana Zetková

SPECIFIKA A PROBLÉMY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZUŠ BĚHEM PANDEMIE COVID-19 (PŘÍPADOVÁ STUDIE)

prof. Mária Tomanová, ArtD. OPUS OF EVA BLAHOVÁ
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. 
& Mgr. art. Martin Urban, PhD. 
EMBODIMENT A JEHO VYUŽÍVANIE V ZÁŽITKOVOM PROGRAME (E)MOTION

  → GALÉRIA
 

Log in