Granty

Granty

Interný grantový systém 3FaU → TU
 


Granty rok 2019

Sólové recitály v južnom Taliansku so zameraním na prezentáciu slovenskej gitarovej hudby 20.8.-30.8.2019
Riešiteľ projektu: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: FPU

Stretnutie nad zborovou partitúrou 2019 20.11.-23.11.2019
Riešiteľ projektu: prof. Mgr.art. Štefan Sedlický, ArtD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: FPU

Spôsoby interpretácie hudby od dua po komorný orchester pre sláčikové nástroje 11.11.-17.11.2019
Riešiteľ projektu: doc. Mgr.art. Peter Tužinský, ArtD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: FPU

Zborová pieseň v srdci Slovenska 6.6.-9.6.2019
Riešiteľ projektu: Mgr. art. Oľga Budinská, ArtD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: FPU

W. A. Mozart: Čarovná flauta 9.5.-10.5.2019
Riešiteľ projektu: prof. Mgr.art. Mária Tomanová, ArtD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: Viac umenia- Nadácia Tatra banky

JUKEBOX 23.5.2019
Riešiteľ projektu: prof. Mgr.art. Mária Tomanová, ArtD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: Viac umenia- Nadácia Tatra banky

Obrázky pre Slovensko 18.2.2019
Riešiteľ projektu: PhDr. Mária Glocková, PhD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: Viac umenia- Nadácia Tatra banky

REFLEXIE 4 18.2.2019
Riešiteľ projektu: PhDr. Mária Glocková, PhD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: Hudobný fond

Monografia - Štefan Babjak - milovaný a nezabudnuteľný 2019
Riešiteľ projektu: prof. Mgr.art. Mária Tomanová, ArtD.
Poskytovateľ finančných prostriedkov: VÚC Banská Bystrica

Log in