Katedra dychových nástrojov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Peter Solárik interný doktorand → bicie
doc. Mgr. Juraj Bartoš docent → trúbka
prof. doc. PhDr. Ján Budzák, ArtD. odborný asistent → lesný roh
Mgr. art. Igor Fábera, ArtD. odborný asistent → hoboj
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. asistent → fagot
MAg. art. Ivica Gabrišová, ArtD. odborný asistent → flauta
Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD. odborný asistent → pozauna
Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD. odborný asistent → saxofón
Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. odborný asistent → klarinet
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. vedúci katedry, odborný asistent → trúbka
prof. Alexander Stepanov, CSc. profesor → saxofón
doc. István Szabó, DLA docent → bicie nástroje

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in