Sound Design & Recording

Sound Design & Recording

Workshop Sound Design & Recording

Intenzívny workshop Sound Design and Recording pod vedením fínskeho lektora Heikki Timonen, na ktorom participovali študenti zo všetkých troch fakúlt Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol zameraný na získanie praktických zručností v oblasti nahrávania zvukových záznamov a zvukovej postprodukcie. Počas intenzívneho kurzu 29. 3. - 5. 4. 2023 vznikli ako výstupy workshopu nahrávky podujatí realizovaných Fakultou múzických umení AU BB. 

Čítať ďalej

Log in