Katedra hudobno-teoretických a akademických predmetov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. Roman Ries lektor → taliansky jazyk
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. odborná asistentka
PaedDr. Michal Marko, PhD. odborný asistent → anglický jazyk
PhDr. Mária Glocková, PhD. vedúca katedry, odborná asistentka
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. profesorka
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. docentka
doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. odborná asistentka

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in