Katedra hudobno-teoretických a akademických predmetov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. vedúca katedry, odborná asistentka
PaedDr. Michal Marko, PhD. odborný asistent → anglický jazyk
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. profesorka
doc. Mgr. Eva Mesárová, PhD. lektorka → taliansky jazyk
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. docentka
doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. odborná asistentka
Mgr. Andrej Šuba, PhD. odborný asistent

Log in