Operné štúdio

Operné štúdio

            V prietoroch Misijného domu v Banskej Bystrici sa realizovali prvé operné premiéry. Pod režijným vedením Drahomíry Bargárovej z Košíc a Júliusa Gyermeka z Bratislavy naštudovali prví študenti raný singspiel W. A. Mozarta Bastien a Bastienka (2002) a jednoaktovku Ch. W. Glucka Polepšený pijan (2005). Scénické pásma s vybranými opernými áriami (Operná mánia, Fann mánia, Tools mánia) a Mozartovu buffu Figarova svadba alebo Deň na klinike lásky (2010) s dirigentom doc. Mgr. art. Pavlom Tužinským, ArtD. pripravila dramaturgicky, režijne aj scénograficky PhDr. Mária Glocková, PhD.. K významným zahraničným úspechom Operného štúdia patrí účasť na medzinárodnom opernom festivale študentov umeleckých vysokých škôl XVIII Bydgoski Festiwal Operowy v poľskom meste Bydgoszcz (2011), kde sa uviedlo pôvodné dielo súčasného rektora AU prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho , melodráma Matka Niobé, v réžii PhDr. Márie Glockovej, PhD., s dirigentom prof. Mgr. art. Štefanom Sedlickým, ArtD. a prof. Mgr. art. Máriou Tomanovou, ArtD. v titulnej úlohe Niobé.

            V nasledujúcich rokoch režijne viedol Operné štúdio Michal Babiak a v spolupráci s dirigentom Štátnej opery v Banskej Bystrici Mariánom Vachom vznikli inscenácie opier W. A. Mozarta Cosi fan tutte (2013), operetné dielka J. Offenbacha Salón KapustníkPán a pani Demikátovci (2014), jednoaktovka G. B. Pergolesiho Slúžka paňou a jednoaktovka A. Vivaldiho Juditha Triumphans (2015). Inscenácie sa realizovali divadelnom priestore Fakulty dramatických umení Akadémie umení.

            V novom umeleckom tandeme, režisér Pavol Smolík, dirigent doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., hudobné naštudovanie Mgr. art. Igor Bulla sa realizovali operné diela G. Donizettiho Nápoj lásky (2016) a jednoaktovka H. Purcella Dido a Aeneas (2017). Posledná premiéra zaznela v rekonštruovanom Robotníckom dome.

Log in