Harmonogram 2018/2019

Harmonogram 2018/2019

 Bakalárske a magisterské štúdium

  • Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2018
  • Vyhradzujeme si právo zmeny termínov
  • Harmonogram termínov do Ais2 bude zverejnený k 1. 10. 2018

 

ZIMNÝ SEMESTER  
   
10. septembra 2018 Zápis bakalári 1. ročník o 9.00 hod.
11. septembra 2018 Zápis bakalári 2. ročník o 9.00 hod. - 3. ročník o 13.00 hod.
12. septembra 2018 Zápis magistri 1. ročník o 9.00 hod. - 2. ročník o 13.00 hod.
1. októbra 2018 Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019
Od  1. októbra – do 31. decembra 2018 Prednáškové obdobie zimného semestra
Do 10. októbra 2018 Zadanie záverečnej práce - vloženie náležitostí do Ais2 – zodpovední vedúci ZP a študenti (3. ročník bc. a 2. ročník mgr.)
19. novembra 2018 Spoločná Imatrikulácia 1. ročníkov Akadémie umení v Banskej Bystrici
Do 30. novembra 2018 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium  na akad. rok 2019/2020
Od 2. januára do 31. januára 2019 Skúškové obdobie zimného semestra (pedagógovia hodnotenie v Ais2)
Od 28. do 31. januára 2019 Opravné termíny skúšok zimného semestra
Od 4. februára do 8. februára 2019 Semestrálne prázdniny
   
LETNÝ SEMESTER  
   
Od 1. februára do 8. februára 2019 Prijímacie skúšky - bakalárske štúdiu na akademický rok 2019/2020 (Zmena termínu vyhradená)
Od 11. februára – do 17. mája 2019 Prednáškové obdobie letný semester
Do 8. apríla 2019 Zverejnenie tém bakalárskych a magisterských prác pre 2. roč. bc. a 1. roč. mgr. na akademický rok 2019/2020
Do 31. marca 2019 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na akad. rok 2019/2020
12. apríla 2019 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov 3. roč. bc. štúdia a  2. roč. mgr. štúdia
Do 15. apríla 2019 Odovzdanie bakalárskych prác –  3. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre Akademickú  knižnicu
Do 16. apríla 2019 Odovzdanie diplomových prác –  2. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre Akademickú  knižnicu
6. a 7. mája 2019 Uzatvorenie študijnej časti pre 3. ročník bc. a 2. ročník mgr., odovzdanie prihlášky na ŠS a obhajobu ZP, DP a UV. Odovzdať Licenčnú zmluvu vytlačenú z Ais2
15. apríla do 3.5. 2019 Skúškové obdobie LS pre študentov 3. roč. bc. štúdia, 2. roč. bgr. (vrátane opravných termínov)
Od 13.-20. mája do 26. júna 2019 Skúškové obdobie letného semestra (vrátane opravných termínov)
20. a 21. mája 2019 Štátna skúška bc. štúdium – Historicko-teoretické aspekty hudobného vývoja
Od 3. do 7. júna 2019 Obhajoby záverečných prác a umeleckých výkonov - Bc. a Mgr. štúdium
10. a 11. júna 2019 Prijímacie skúšky - magisterské štúdium na akademický rok 2019/2020
   

 Doktorandské štúdium

  • Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2018
  • Vyhradzujeme si právo zmeny termínov
  • Harmonogram termínov do Ais2 bude zverejnený k 1. 10. 2018

 

ZIMNÝ a LETNÝ SEMESTER  
   
13. septembra 2018 Zápis   9.30 hod. – 1. ročník doktorandi denné aj externé štúdium
  11.00 hod. – 2., 3., 4. ročník doktorandi denné aj externé štúdium
Od 1. októbra do 31. decembra 2018 Zimný semester – prednášky
Do 10. októbra 2018 Zadanie záverečnej práce – študenti denného a externého štúdia 1. ročník – spolu so svojím školiteľom vložia údaje do AiS2 do 10. 10. 2018, info pri zápise
Od   1. do 31. januára 2019 Skúškové obdobie ZS
Od 29. do 31. januára 2019 Opravné termíny skúšok za ZS
Od   4. do 8. februára 2019 Semestrálne prázdniny
Od 11. februára – do 17. mája 2019 Letný semester – prednášky
Do 31. januára 2019 Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky a obhajoby – dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce, umelecký výkon k DS a ODP
1. apríla 2019 Zverejnenie tém dizertačných prác na akad. rok 2019/2020
12. apríla 2019 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce
Do   5. apríla 2019 Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške
Do 17. apríla 2019 Odovzdanie dizertačnej práce – vloženie dizertačnej práce do CRZP AiS2 v PDF, odovzdanie zviazaných prác – zodpovedá doktorand
14. mája 2019 Uzatvorenie študijnej časti pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce
Od novembra 2018 do   5. apríla 2019 Uskutočnenie umeleckého výkonu k dizertačnej skúške
do 26. apríla 2019 Uskutočnenie umeleckého výkonu k obhajobe dizertačnej práce
31. mája 2019 Uzávierka prihlášok na doktorandské štúdium (denné a externé) na akad. rok 2019/2020
22. mája 2019 Dizertačná skúška – Komplexná analýza hudobného diela, Teória umeleckej kultúry
  Obhajoba umeleckého výkonu a časti teoretickej práce
12. júna 2019 Obhajoba dizertačnej práce a umeleckého výkonu
Od   7. mája do 30. júna 2019 Skúškové obdobie LS
Od  25. júna do 29. júna 2019 Opravné termíny skúšok za letný semester
26. júna 2019 Prijímacie skúšky na dennú a externú formu doktorandského štúdia na akad. rok 2019/2020
August 2019 Náhradný  termín – dizertačné skúšky a obhajoba UV a časti TP, obhajoba dizertačnej práce a UV

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in