Katedra klavírnej spolupráce

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Daniel Gabčo externé doktorandské štúdium, korepetítor
MgA. Matej Arendárik, ArtD. korepetítor
Mgr. art. Lucia Biľová, ArtD. korepetítor
Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD. korepetítor
Mgr. art. Xenia Egedová, ArtD. vedúca oddelenia, korepetítorka
Mgr. art. Bohdan Koval korepetítor
Mgr. art. Dana Miklošová korepetítor
Mgr. art. Ľubomír Richter korepetítor
Mgr. art. Zuzana Výbošťoková, ArtD. korepetítor
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD., ArtD. korepetítor

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in