Katedra klavírnej spolupráce

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Lucia Biľová, ArtD. odborná asistentka → korepetítorka
Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD. lektor → korepetítor
Mgr. art. Peter Dekrét lektor → korepetítor
Mgr. art. Xenia Egedová, ArtD. vedúca katedry, odborná asistentka → korepetítorka
Mgr. art. Bohdan Koval lektor → korepetítor
Mgr. art. Dana Miklošová lektorka → korepetítorka
Mgr. art. Ľubomír Richter lektor → korepetítor
Helen Tsiareshchanka lektorka → korepetítorka
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD., ArtD. odborná asistentka → korepetítorka

Log in