Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

 

Osoba zodpovedná za študijný program - Hudobné umenie
doktorandské štúdium
prof. Marián Lapšanský
Sekretariát Zuzana Bedecsová

 → 
Smernica o doktorandskom štúdiu na FMU AU

Log in