Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

 

Osoba zodpovedná za študijný program - Hudobné umenie
doktorandské štúdium
prof. Marián Lapšanský
Sekretariát Zuzana Bedecsová

 → 
Smernica o doktorandskom štúdiu na FMU AU

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2024/2025

Študijný odbor:     Umenie
Študijný program: Hudobné umenie
Termín podania elektronických prihlášok: do 31. mája 2024
Termín prijímacích skúšok: 24. – 28.  jún 2024 (zmena termínu vyhradená) 

na stiahnutieTU

Čítať ďalej

Log in