Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Dizertačné skúšky a obhajoby prác a umeleckých výkonov 2020/2021

Dizertačné skúšky v akademickom roku 2020/2021
Dizertačné skúšky sa uskutočnia online formou 19. mája 2021.
1. komisia : 9:00 - 14:00 hod.
2. komisia: 9:30 - 14:30 hod.

Presný časový harmonogram obdržia prihlásení uchádzači individuálne

Obhajoby dizertačných prác a umeleckých výkonov v akademickom roku 2020/2021
Obhajoby dizertačných prác a umeleckých výkonov sa uskutočnia online formou 9. júna 2021.
1. komisia: 9:30 - 16:00 hod.
2. komisia: 9:00 - 16:30 hod.

Presný časový harmonogram obdržia prihlásení uchádzači individuálne.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in